Informatie voor investeerders

Varese is geÔnteresseerd in het aantrekken van projectgebonden financiering in de vorm van eigen vermogen en/of vreemd vermogen. Varese financiert haar vastgoed altijd projectgewijs en bij voorkeur niet bancair. Veel informal investors hebben hun weg gevonden naar Varese en helpen ons zodat wij nog meer mooie projecten kunnen realiseren.  

Het aantrekken van vreemd en/of eigen vermogen is uit hoofde van de Wet financieel toezicht aan regels onderworpen. Vreemd vermogen kan worden aangetrokken in de vorm van een lening en in de vorm van een obligatielening (een in coupures verdeelde lening om verhandeling mogelijk te maken). Eigen vermogen kan worden aangetrokken door uitgifte aandelen in het kapitaal van een (dochter)onderneming.
De Autoriteit FinanciŽle Markten stelt regels voor het aantrekken van financiering. De regels zijn niet van toepassing indien de nominale waarde van de effecten ten minste EUR 100.000,- bedraagt of de totale tegenwaarde van de aanbieding < 2,5 miljoen euro bedraagt of het aantal personen aan wie de effecten worden aangeboden in totaal < 150 bedraagt.
Het is om deze reden dat indien effecten worden aangeboden deze een nominale waarde moeten hebben van ten minste EUR 100.000,- (ongeacht of het obligaties of aandelen betreft), tenzij de totale tegenwaarde van de aanbieding < 2,5 miljoen euro bedraagt.

Indien vreemd vermogen niet wordt aangetrokken in de vorm van een obligatielening maar in de vorm van een “gewone” lening is ook een verbod van toepassing: het is verboden “opvorderbare gelden” aan te trekken van anderen dan professionele marktpartijen (= vreemd vermogen). Dit verbod is niet van toepassing indien de gelden worden aangetrokken van professionele marktpartijen. Als professionele marktpartij wordt onder meer beschouwd degene die een lening verstrekt met ten minste een nominale waarde ven EUR 100.000,-. Het is om deze reden dat het minimumbedrag dat kan en mag worden geleend ten minste EUR 100.000,- moet bedragen.


Voor meer informatie, stuur een mail naar: Joep Meijer