Deze website (hierna: de Website) wordt beheerd door Varese Projectontwikkeling B.V. (KvK-nummer: 08168783). Varese Projectontwikkeling B.V. (hierna: de Beheerder) is een van de rechtspersonen uit de “Varese Groep”. Van de “Varese Groep” van ondernemingen (hierna: Varese Groep) maken behalve Varese Projectontwikkeling ook deel uit haar dochterondernemingen te weten: de Varese Investeringen ondernemingen en haar dochters, Varese Conceptontwikkeling, TBO Architecten en TBO Vastgoed. Alle voornoemde ondernemingen zijn gevestigd aan de Jericholaan 46 te 3061 HH Rotterdam. Aansprakelijkheid De Beheerder probeert de informatie op de Website zo volledig, juist en actueel mogelijk te houden. De Beheerder en/of de Varese Groep zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten of gebreken op de Website, of op websites waarnaar door de Website wordt verwezen, behalve wanneer er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Beheerder of de Varese Groep. Op eventuele kennelijke verschrijvingen of kennelijk onjuiste vermeldingen kan geen beroep worden gedaan tegenover de Beheerder en de Varese Groep. De Beheerder streeft naar een optimale bereikbaarheid van de Website en betrouwbaarheid van haar elektronische berichtenverkeer. De Beheerder en de Varese Groep zijn niet aansprakelijk voor eventuele onbereikbaarheid van de Website en storingen en/of vertragingen in haar elektronische berichtenverkeer, behalve wanneer er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Beheerder of de Varese Groep. Auteursrechten De inhoud van de Website is auteursrechtelijk beschermd. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Beheerder is het niet toegestaan om (delen van) deze inhoud te kopiëren, openbaar te maken of te gebruiken, tenzij dat noodzakelijk is voor een normaal gebruik van de Website. Wijzigingen De Beheerder heeft het recht om de inhoud van deze disclaimer zonder aankondiging te wijzigen. Laatst gewijzigd: juni 2019

Contact

Wij willen u graag beter leren kennen. Voor vragen, suggesties of een kennismaking, neem contact met ons op.

Jericholaan 46 A
3061 HH Rotterdam
010 452 7889
info@varese.nl